Ľavý anjel

Ad Gloriam Dei

Pravý anjel
Vianočný stromček

Malá vianočná hudba

Aktuálne: deviaty ročník (1.1. - 6.1. 2020)

Plagát z deviateho ročníka Malej Vianočnej hudby.

Pripravili sme pre Vás deviaty ročník festivalu, na ktorom opäť zaznie bohatý program, zložený z krásnych skladieb klasickej hudby, či koledy v podaní vynikajúcich mladých slovenských umelcov.

Koncerty

Program:

Festival Malá vianočná hudba vznikol v roku 2011 spolu s festivalom Dies Magni (Veľké dni). Spoločne vytvárajú hlavný zmysel a činnosť kvarteta Ad gloriam Dei.

Festival Malá vianočná hudba prebieha počas vianočných sviatkov v rôznych mestách a obciach na Slovensku a je určený pre ľudí, ktorí si chcú spríjemniť vianočné sviatky koncertom vážnej hudby. Súčasťou koncertu pravidelne býva aj uvedenie kolied, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou vianoc.

Na koncertoch festivalu Malá vianočná hudba účinkuje kvarteto Ad gloriam Dei spolu s ďalšími pozvanými umelcami, ktorí každoročne prinášajú repertoár bohatý na rôzne štýlové obdobia, čím by si mal nájsť každý poslucháč to svoje. :)

Prvý ročník

Plagát z prvého ročníka Malej Vianočnej hudby

Festival Malá vianočná hudba priniesol počas uplynulých sviatkov klasickú hudbu do miest a obci na celom Slovensku, zvlášť tam, kde ľudia nemajú možnosť podobné koncerty navštíviť. To bolo aj prvotnou myšlienkou vzniku podujatia, nesúceho meno známej Mozartovej skladby, ktorá zaznela na všetkých koncertoch.

Hlavným iniciátorom festivalu je sláčikové kvarteto Ad gloriam Dei, ktorého členovia Samuel Mikláš, Róbert Kováč, Júlia UrdováGregor Regeš v súčasnosti pôsobia na pôde Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Kedže cieľom bolo zaloziť teleso, ktoré by uvádzalo duchovnú hudbu, festival prebiehal v sakrálnych priestoroch.

Prvý ročník sa uskutočnil v dvanástich obciach a mestách na Slovensku (Bratislava, Modra, Soblahov, Nitra, Kežmarok, Huncovce, Poprad, Matejovce, Žakovce, Víťaz, Sabinov a Levoča).

Okrem kvarteta Ad gloriam Dei sa publiku predstavilo ďaľších sedem umelcov: Juraj Adamuščin - barytón, Anabela Patkólová - husle, Marek Kamenický - gitara, Dominika Križalkovičová - flauta, Michal Vozník - klarinet, Matúš Veľas - hoboj a Jan Penták - organ.

V rámci programu odzneli skladby rôznych období, o. i. výber z Tafelmusik od Georga Philipa Telemanna. Nechýbali ani tradičné vianočné koledy v interpretácii člena Slovenského filharmonického zboru Juraja Adamuščina v aranžmánoch Gregora Regeša pre komorný súbor.

Okrem výkonov a pestrej dramaturgie treba vyzdvihnúť záslužný cieľ: finančným výnosom z koncertov podporiť rôzne inštitúcie, osoby v hmotnej núdzi a prispieť na renováciu, či výstavbu organov.

Premiéra Malej vianočnej hudby bola pre mnohých zážitkom a treba veriť, že i ďalšie ročníky prinesú nové inšpirácie a obohatenie kultúrneho života aj na miestach, kde sa klasická hudba obvykle nedostáva.

Alžbeta ULIČNÁ
Video: Novoročné koncerty v mestskom divadle otvorili kultúrnu sezónu v Levoči. TV Levoča, (archív, 9.1.2012)

Program

Druhý ročník

Plagát z druhého ročníka Malej Vianočnej hudby.

2. januára 2013 sa v auditóriu kežmarského lýcea uskutočnil koncert v rámci druhého ročníka festivalu „Malá vianočná hudba“. V priebehu festivalu sa uskutočnilo 14 koncertov - Gajary, Bratislava-Kramáre, Matejovce, Huncovce, Gerlachov, Kežmarok, Sabinov, Víťaz, Dežerice, Veľké Chlievany, Nitra, Dubová a Bratislava-Petržalka.  Predstavilo sa nám sláčikové kvarteto „Ad Gloriam Dei“ (Samuel Mikláš - 1. husle, Radovan Blahunka - 2. husle,Róbert Kováč - viola, Gregor Regeš - violončelo) a jeho pozvaní hostia, sólisti, študenti VŠMU a Konzervatória v Bratislave (Dominika Križalkovičová – flauta, Michaela Kušteková – soprán, Marek Kamenický – gitara, Michal Vozník – klarinet). Na koncerte zazneli koncertantné skladby a piesne od baroka, po hudbu 21. storočia.

V úvode zazneli tri časti, Overture, Rondeau a Badinerie, z Orchestrálnej suity č. 2 h mol Johanna Sebastiana Bacha so sólistkou, flautistkou Dominikou Križalkovičovou. Hutný polyfonický materiál, kontrapunktické vzťahy v harmónii, aj metro-rytmickú členitosť zvládli interpretovať umelci v autenticky, charakteristickom prevedení. Farebnosť flautového a sláčikového zvuku splývala do jednoliatého celku s presvedčivým nasadením. V tretej časti sólistka podčiarkla virtóznym charakterom svetoznámu hudbu barokového majstra a vykreslila mnohorakosť Bachovho štýlu.

Nasledoval Koncert pre lutnu (gitaru) D dur Antonia Vivaldiho v podaní Mareka Kamenického. Trojčasťový koncert vyznel pokojne, subtílny zvuk gitary, však vyvážene so sláčikovým sprievodom.

Po týchto inštrumentálnych vstupoch nasledovali tri piesne v podaní sopranistky Michaely Kuštekovej . Pie Jesú Gabriela Faurého, Ave Márie Mathilde Marchesi, a Ave verum Ľuboša Bernátha. Azda najpôsobivejšie vyznela práve skladba Ľ. Bernátha, kde sa prelínali svety duchovné, so svetmi hudobnými. Hudba plná citu, úcty, zmyslu a hĺbky, ktorá preklenula všetky obavy a pochybnosti, priviedla poslucháčov k láske, vnímavosti a pokoju. Vynikajúce dielo mladého slovenského autora zapasovalo do dramaturgie koncertu ako zástupcu 21. storočia brilantne.

Nasledoval Klarinetový Kvintet A dur, časť Allegro Wolfganga Amadea Mozarta. Ako sólista sa predstavil mladý klarinetista Michal Vozník. Po technicko-interpretačnej stránke zvládol sólista všetky nástrahy a s ľahkosťou predviedol bravúrny výkon krehkej, ale geniálnej Mozartovej hudby. V sonátovej forme pritom priniesol množstvo zaujímavých situácií, mikrocharakteristických a premenlivých v rámci hudobného procesu. Mozartovskosť však zostala zachovaná v plnom rozsahu a prekypovala ľahkosťou, brilanciou a proporcionalitou.

Na koncerte nasledovalo Sláčikové kvarteto F dur č. 12 (Americké) Antonína Dvořáka, druhá a štvrtá časť. Tu sa predstavili sláčikári ako zvukovo rovnocenní partneri, stvárňujúci excelenetne akýkoľvek typ faktúry a materiálu. Pozoruhodné kvarteto českého skladateľa napísané v USA nám priniesli ako citovú výpoveď autora. V pomalej časti klenutú melodickú štruktúru primu so zvukomalebným sprievodom ostatných hráčov, a vo štvrtej časti rytmicky pestrú a hravú, pozitivisticky naladenú hudbu, bezchybne zvládnutú.

V závere koncertu sa nám predstavili všetci hudobníci naraz, spoločne v zmesi slovenských kolied, upravených violončelistom a skladateľom Gregorom Regešom. Sólistka speváčka pritom krásne a výstižne vykreslila charakter jednotlivých ľudových piesní, kolied, v originálnom a nápaditom spracovaní.

Akiste šlo o hodnotný umelecký zážitok, a všetci zúčastnení si mohli takýmto spôsobom spríjemniť vianočné a novoročné sviatky. Ďakujeme.

Peter DUCHNICKÝ

Tretí ročník

Plagát z tretieho ročníka Malej Vianočnej hudby.

Festival „Malá vianočná hudba“ sa stal súčasťou uplynulých Vianoc v mnohých kútoch Slovenska a premiérovo aj vo Viedni. Nosnou myšlienkou aj tohto, už tretieho ročníka, ostáva zámer priniesť klasickú hudbu najmä tam, kde nie je ľuďom bežne počas roka prístupná. Okrem väčších miest ako sú Bratislava, Viedeň, Nitra, Trnava, Kežmarok, či Levoča sa koncerty uskutočnili aj v Dežericiach, Svätom Jure, Veľkých Chlievanoch, Veľkom Záluží, Gerlachove, Spišskom Podhradí, Nižnej Šebastovej, Hanušovciach nad Topľou, Spišskej Belej, Matejovciach a v Huncovciach. Celkovo sa počas tohto ročníka odohralo dvadsaťjeden koncertov, čo svedčí o pokračujúcom záujme a samotnom zmysle organizovania festivalu takéhoto typu.

Tradičné obsadenie sláčikového kvarteta Ad gloriam Dei v zložení Samuel Mikláš (1.husle), Róbert Kováč (2.husle), Júlia Urdová (viola) a Gregor Regeš (violončelo) vystriedali na koncertoch konaných v januári Jana Vozníková (2.husle) a Radovan Blahunka (viola). Vivaldiho Jar zo Štyroch ročných období a notoricky známy Bachov Air sa stali súčasťou programu všetkých koncertov, čo bolo dobre premyslenou a vhodnou voľbou pre "sviatočných", ale aj tých náročnejších poslucháčov.

Ako sólisti festivalu sa prezentovali Dominika Križalkovičová (flauta), Marek Kamenický (gitara), Juraj Adamuščin (barytón) a Michal Vozník (klarinet). Na koncertoch zaznelo Kvarteto pre flautu, husle, violu a violončelo od Wolfganga Amadea Mozarta, Arietta pre klarinet a sláčikové kvarteto od Jozefa Kernera a skladby Flow my tears, Come again od Johna Dowlanda v úprave pre violončelo a gitaru.

Pestrá voľba sólových nástrojov a tiež výber skladieb z rôznych štýlových období sú zárukou toho, že koncert osloví každého poslucháča, čo sa v tomto prípade potvrdilo v značnej miere. Do detailu premyslená dramaturgia bola práve jednou z najkladnejších stránok tretieho ročníka.

Úvod a záver jednotlivých koncertov patril už tradične pásmam vianočných kolied vo veľmi vkusnej úprave skladateľa a violončelistu Gregora Regeša. Jeho myšlienka vytvoriť kompozície podľa hebrejských piesní našla aj v „konzervatívnejšom“ publiku veľkú odozvu. Taktiež štýlová interpretácia v podaní Juraja Adamuščina dodala piesňam potrebný charakter. Hebrejské piesne sa tak stali „lahôdkou“ koncertov, interpretovanou na vysokej úrovni.

Festival „Malá vianočná hudba“ sa pomaly, ale iste stáva súčasťou Vianoc v rôznych mestách a obciach na Slovensku. Už teraz sa tešíme, čo prinesie a čím nás prekvapí jeho ďalší ročník.

Alžbeta Kamenická

Štvrtý ročník

Plagát zo štvrtého ročníka Malej Vianočnej hudby.

V dňoch 28. 12. 2014 – 6. 1. 2015 prebiehal vo viacerých mestách a obciach Slovenska štvrtý ročník festivalu Malá vianočná hudba. Okrem tradičných miest, na ktoré sa sláčikové kvarteto Ad gloriam Dei spolu so svojimi hosťami každoročne vracia, pribudli aj koncerty na nových miestach. Celkovo sa uskutočnilo pätnásť koncertov v týchto mestách a obciach: Dubová, Bratislava-Petržalka, Dežerice, Veľké Chlievany, Veľké Zálužie, Nitra, Piešťany, Kežmarok, Široké, Víťaz, Spišský Štvrtok, Ľubotice, Hanušovce nad Topľou, Poprad-Matejovce, Huncovce.

Počas januárových koncertov sa kvarteto prezentovalo v obsadení: Samuel Mikláš - 1. husle, Jana Vozníková – 2. husle, Radovan Blahunka – viola, Gregor Regeš – violončelo. Ako hostia a sólisti sa predstavili: Marek Kamenický – gitara, Dominika Križalkovičová – flauta, Michal Vozník – klarinet, Juraj Adamuščin – spev.

Program koncertov bol zostavený pestro, zastúpené boli rôzne štýlové obdobia – od baroka až po súčasnosť, poslucháči si tak mohli pripomenúť mená známych skladateľov (Vivaldi, Mozart), ale zároveň sa obohatiť aj tvorbou iných zaujímavých skladateľov, pričom je potrebné vyzdvihnúť najmä dvoch slovenských skladateľov, ktorých diela v rámci festivalu odzneli – Ilja Zeljenka a Gregor Regeš. V niektorých číslach vystúpilo sláčikové kvarteto samostatne, v iných pribudli sólové nástroje a nakoniec sa predstavilo celé zoskupenie spolu.

Úvodnou skladbou koncertu boli Baletti barokového skladateľa Johanna Heinricha Schmelzera. Išlo o suitu zloženú z  niekoľkých tanečných častí: intrada, pastorella, gavotty a presto. Suita mala nádych vianočných, takmer až ľudových motívov, ktoré zazneli v podaní sláčikového kvarteta, flauty, gitary a ozembuchu. Nasledujúcou skladbou bola časť z 3. suity Antických árií a tancov talianskeho skladateľa 20. storočia – Ottorina Respighiho. V nej sa kvarteto predstavilo samostatne, v pokojnej až mystickej nálade. Ďalej zaznela 3. časť Kvinteta A dur pre klarinet a sláčiky slávneho klasicistického skladateľa Wolfganga Amadea Mozarta, v ktorom sa ako sólista predstavil Michal Vozník. V jeho podaní vyznela táto časť – Menuet jednoducho a elegantne. V ďalšom čísle sa kvarteto opäť prezentovalo v samostatnej skladbe, ktorou bolo Leto zo Štyroch ročných období barokového skladateľa Antonia Vivaldiho. Jednotliví hráči tu svojou hrou vyjadrili rozličné nálady a vášne, s ktorými sa táto hudba neoddeliteľne spája. Svoje sólové číslo nasledovne uviedol gitarista Marek Kamenický. Odznel v ňom Danza del Altiplano súčasného kubánskeho skladateľa a gitaristu Lea Brouwera. Išlo o zaujímavú skladbu plnú kontrastov, náležite vyjadrených v  podaní sólistu. Nasledujúce číslo patrilo charizmatickému spevákovi Jurajovi Adamuščinovi, ktorý zaspieval niekoľko Židovských piesní v úprave Gregora Regeša. Išlo o nevšedný zážitok, keďže tieto piesne odzneli v pôvodnom hebrejskom jazyku. Pred záverom koncertu sa kvarteto ešte raz prezentovalo samostatne, a to v skladbe Musica Slovaca slovenského skladateľa 20. storočia – Ilju Zeljenku, ktorá poslucháčom priniesla veselé, typicky slovenské, ľudové motívy a zaujímavé sólové husľové pasáže v podaní Samuela Mikláša. Na záver zaznela Vianočná beseda Gregora Regeša. Išlo o pásmo slovenských kolied, v ktorom mali poslucháči možnosť počuť celé zoskupenie spolu so spevákom a prípadne si známe koledy aj zaspievať.

Na štyroch koncertoch – v Ľuboticiach, Hanušovciach n. T., Poprade-Matejovciach a Huncovciach sa ako výnimočná sólistka predstavila mladá nádejná violončelistka Anna Lugovkina, ktorá už v detskom veku dosahuje vysoké hráčske a  umelecké kvality. Jej vystúpenie prinieslo festivalu veľké oživenie a spestrenie. Veríme, že svoj talent bude naďalej rozvíjať a tešíme sa na jej ďalšie vystúpenia.

Festival Malá vianočná hudba nadobudol svoju tradíciu a veríme, že bude aj naďalej prinášať radosť a obohacovať vianočnú atmosféru ľuďom, ktorí sa zúčastnia koncertov v ďalších ročníkoch.

Piaty ročník

Plagát z piateho ročníka Malej Vianočnej hudby.

Piaty ročník festivalu Malá vianočná hudba sa konal v dňoch 27. 11. 2015 – 6. 1. 2016. Tento rok sme zamierili aj za hranice Slovenska. Odohrali sme štrnásť koncertov v mestách a obciach Kittsee, Veľký Klíž, Bratislava - Petržalka, Piešťany, Dežerice, Veľké Chlievany, Široké, Huncovce, Kežmarok, Stropkov, Ľubotice, Hanušovce nad Topľou, Poprad - Matejovce a Spišský Štvrtok.

Počas januárových koncertov vystúpilo teleso v zložení: Jozef Ostrolucký - 1. husle, Jana Vozníková – 2. husle, Gregor Regeš – violončelo. Ako hostia a sólisti sa predstavili: Marek Kamenický – gitara, Dominika Križalkovičová – flauta, Michal Vozník – klarinet, Juraj Adamuščin, Katarína Ofúkaná a Milan Pollák - spev.

Špeciálnym hosťom koncertov bol Silvester Lavrík.

Na programe zazneli už tradične známe i objavné diela skladateľov všetkých štýlových období.

Program:

 • Perotinus (c. 1220) - Beata Viscera / Gregor Regeš – Meditácia
 • Georg Friedrich Händel – Vodná hudba
 • Johann Pachelbel – Kánon
 • Jean Baptiste Vaňhal – Trio B dur pre klarinet, husle a violončelo op. 20
 • Antonín Dvořák – Humoreska
 • Roland Dyens – Songe Capricorne
 • Ernesto de Curtis - Non ti scordar di me – (1912)
 • Lucio Dalla – Caruso ( 1986 )
 • Maria Millar – Bach v Írsku
 • Gregor Regeš (úprava) - Koledy z Jurajovho domu

Šiesty ročník

Plagát zo šiesteho ročníka Malej Vianočnej hudby.

Šiesty ročník festivalu Malá vianočná hudba sa konal v dňoch 18. 12. 2016 – 8. 1. 2017. Odohrali sme 14 koncertov v obciach Jakubov, Bratislava - Petržalka, Veǩé Chlievany, Dežerice, Oponice, Piešťany, Ľubotice, Spišský Hrhov, Poprad - Matejovce, Spišský Štvrtok, Stará Ľubovňa, Široké, Huncovce a Kežmarok.

Teleso vystúpilo v zložení: Ľuboslav Nedorost - 1. husle, Samuel Mikláš – 2. husle, Jana Vozníková – 3. husle, Gregor Regeš – violončelo. Ako hostia a sólisti sa predstavili: Marek Kamenický – gitara, Dominika Križalkovičová – flauta, Michal Vozník – klarinet a Milan Pollák - spev.

Program:

 • W. A. Mozart – Divertimento F dur
 • J. K. Vaňhal – Trio C dur pre klarinet, husle a violončelo
 • G. F. Händel – Passacaglia pre husle a violončelo (arr. Halvorsen)
 • A. York – By Candlelight
 • A. Piazzolla – Verano Porteno
 • C. Debussy – Syrinx
 • Židovská pieseň Shalom Aleichem – úprava Adrián Harvan
 • E. Suchoň – Keď sa vlci zišli
 • Pásmo vianočných kolied (arr. Adrián Harvan)

Siedmy ročník

Plagát zo siedmeho ročníka Malej Vianočnej hudby.

Siedmy ročník festivalu Malá vianočná hudba sa konal v dňoch 1. 1. – 7. 1. 2018. Odohrali sme 10 koncertov v obciach Dežerice, Piešťany, Nitra, Veľký Klíž, Sabinov, Ľubotice, Poprad - Matejovce, Huncovce, Stará Ľubovňa a Kežmarok.

Teleso vystúpilo v zložení: Dominika Regešová – flauta, Michal Vozník – klarinet, Klaudia Kosmeľová – klavír, Samuel Mikláš – husle, Radovan Blahunka – viola, Gregor Regeš – violončelo, Katarína Osúkaná – mezzosoprán, Juraj Adamuščin – barytón, Miachela Popik - Kušteková – soprán a Tomáš Šelc – barytón.

Program:

 • Perotinus – Beata Viscera
 • G. Regeš – Meditácia
 • John Rutter – Suita antiqua
 • G. Giordani – Caro mio ben
 • F. V. Kramář- Kvartet B dur, op.83
 • F. Schubert – Ave Mária
 • G. F. Handel – La Rejouissance
 • Anonymus – Greensleeves lied
 • G. F. Handel – Arrival of queen Sheba
 • G. Regeš – Kabát abecedy
 • A. Harvan – Na východe hviezda (koledové pastorále pre komorný súbor)

Ôsmy ročník

Plagát z ôsmeho ročníka Malej Vianočnej hudby.

Ôsmy ročník festivalu Malá vianočná hudba sa konal v dňoch 4. 1. – 13. 1. 2019. Odohrali sme 6 koncertov v obciach Stará Ľubovňa, Poprad - Matejovce, Huncovce, Oponice, Nitra a Štvrtok na Ostrove.

Teleso vystúpilo v zložení: Juraj Adamuščin – barytón, Dominika Regešová – flauta, Michal Vozník – klarinet, Matúš Veas – hoboj, Klaudia Kosmeľová – klavír, Samuel Mikláš – husle, Gregor Regeš – violončelo,

Program:

 • Sv. Nektários Eginský: Marie Devo
 • G. Regeš: Vianočné piesne 7
 • W. A. Mozart: Exsultate Jubilate
 • J. Haydn: Londýnske trio
 • G. Regeš: Židovské "Piesne Nádeje"
 • A. Pärt: Spiegel im Spiegel
 • A. Chačaturjan: Trio pre klarinet, husle a klavír
 • E. Morricone: Gabrielov hoboj
 • G. Regeš: Vianočné piesne "Východňárske"

Hlavný partner podujatia: z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.